Axona: medicinsk mat för behandling av Alzheimers

Axona är ett recept kosttillskott som hävdar att rikta näringsbehov hos personer med Alzheimers sjukdom. Alzheimers tros hindra hjärnans förmåga att bryta ner glukos. Enligt Axona marknadsföringsmaterial, ger tillägg en alternativ energikälla som hjärnan kan använda i stället för glukos.

Det är inte klart vilka fördelar, om någon, har Axona. En liten studie, som finansieras av tillverkarna av produkten, fann att minne och kognition förbättras för personer med mild till måttlig Alzheimers sjukdom. Det krävs dock fler studier för att bestämma dess säkerhet och effektivitet.

Axona marknadsförs som ett medicinskt livsmedel. Medicinska livsmedel utvecklats och förädlade livsmedel som hjälper till att hantera en sjukdom eller ett tillstånd som orsakar näringsbrist. Alzheimers Association, dock ifrågasatt föreställningen att Alzheimers sjukdom orsakar näringsbrist och kräver en medicinsk mat.

Medicinska livsmedel ges endast under överinseende av en läkare. Food and Drug Administration kräver inte samma höga nivå av godkännande för medicinska livsmedel som det gör för receptbelagda läkemedel.

Tills mer är känt, inte Alzheimers Association inte rekommendera användning av medicinska livsmedel, inklusive Axona, för behandling av Alzheimers sjukdom.

Med

Besök din läkare