astma: limit astmaanfall orsakas av förkylning eller influensa

En täppt näsa, halsont, hosta, feber eller andra tecken och symtom som orsakas av en luftvägsinfektion förkylning eller influensa (influensa) virus kan vara en olägenhet för någon. Men om du har astma, kan även en mild kall leda till andningssvårigheter och tryck i bröstet. Förkylningar och influensa är en av de vanligaste orsakerna till astma skov, särskilt hos små barn.

Regelbundna astmamediciner kan misslyckas med att lindra astmasymtom i samband med en förkylning eller influensa. Dessutom kan astmasymptom som orsakas av en infektion i luftvägarna pågå i flera dagar till veckor.

Det finns inget säkert sätt att hålla dig själv eller ditt barn från att få en förkylning eller influensa. Men vidta åtgärder för att undvika att bli sjuk – och ta de rätta stegen när du gör – kan hjälpa till.

Vidta dessa åtgärder för att undvika att bli sjuk

Trots dina bästa avsikter att hålla sig frisk, är en tillfällig förkylning eller fallet av influensa oundvikliga – särskilt hos barn. Dessa steg kan bidra till

Arbeta med din läkare för att utveckla en handlingsplan för att förhindra att få en förkylning eller influensa, och vet vad de ska göra vid de första tecknen du eller ditt barn kan få sjuk. Snabb behandling kan lindra symtomen och förhindra en mild astma uppblossande från utvecklas till en allvarlig astmaanfall.

Besök din läkare