Anal Cancer

Anus är en del av kroppens matsmältningssystem och är den sista delen av tjocktarmen. Avföring (fast avfall) lämnar kroppen genom anus.

Den vanligaste typen av anal cancer är skivepitelcancer. Skivepitelcancer börjar i platta celler som kantar analkanalen.

Antalet fall av anal cancer diagnostiseras varje år har ökat under de senaste 10 åren. Infektion med humant papillomvirus (HPV) är en viktig riskfaktor för anal cancer. Vaccineras mot HPV minskar risken för anal cancer.

Anatomi lägre matsmältningssystemet.

Trial Immunotherapy för metastaserande HPV-relaterade Cancer

Behandling Högkvalitativ Lesioner att förebygga Anal cancer i HIV-infekterade människor

Diatermi för precancerösa Anal Lesioner

HIV-infektion är ansluten till stigande anal cancerhastigheter hos män i USA