alogliptinen och pioglitazon (oralt) korrekt användning

dosering

Missad dos

Följ noggrant den speciella måltider din läkare gav dig. Detta är den viktigaste delen av att kontrollera din diabetes, och är nödvändigt om medicinen är att fungera korrekt. Motionerar regelbundet och test för socker i blodet eller urinen enligt anvisningarna.

Detta läkemedel bör komma med en medicinering guide. Läs och följ dessa instruktioner noggrant. Fråga din läkare om du har några frågor.

Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat.

Svälj tabletten hel. Inte dela, krossa, bryta eller tugga det.

Den dos av detta läkemedel kommer att vara olika för olika patienter. Följ läkarens order eller anvisningarna på etiketten. Följande information innehåller endast genomsnittliga doser av detta läkemedel. Om din dos är annorlunda, inte ändra den, såvida inte läkaren säger till dig att göra det.

Lagring

Mängden läkemedel att du tar beror på styrkan av läkemedlet. Även antalet doser du tar varje dag, den tillåtna tiden mellan doserna, och hur lång tid du tar läkemedlet beror på den medicinska problem som du använder läkemedlet.

Om du missar en dos av detta läkemedel, ta det så snart som möjligt. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen. Inte dubbla doser.

Förvara läkemedlet i en sluten behållare vid rumstemperatur borta från värme, fukt och direkt ljus. Håll från att frysa.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara inte föråldrade medicin eller medicin inte längre behövs.

Fråga din läkare hur du ska ta hand om något läkemedel som du inte använder.