allopurinol (intravenöst) försiktighetsåtgärder

Det är mycket viktigt att läkaren att undersöka dig eller ditt barn tätt medan du får detta läkemedel. Detta är att se till att läkemedlet fungerar. Blod- och urintest kan behövas för att kontrollera oönskade effekter.

Om du eller ditt barn utvecklar en hudutslag, nässelfeber, svullna läppar eller munnen, eller en allergisk reaktion mot detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

Kontrollera med din läkare om du eller ditt barn har smärta eller ömhet i den övre magen, blek avföring, mörk urin, aptitlöshet, illamående, ovanlig trötthet eller svaghet, eller gula ögon eller hud. Dessa kan vara symtom på en allvarlig leverproblem.

Detta läkemedel kan orsaka en del människor att bli dåsig eller mindre alert än de är normalt. Se till att du vet hur du reagerar på detta läkemedel innan du kör, använda maskiner eller göra något annat som kan vara farlig om du inte är uppmärksam.

Ta inte andra läkemedel om de inte har diskuterats med din läkare. Detta inkluderar receptbelagda eller receptfria (over-the-counter [OTC]) läkemedel och naturläkemedel eller vitamintillskott.