alectinib (oralt) korrekt användning

dosering

Missad dos

Läkemedel som används för att behandla cancer är mycket stark och kan ha många biverkningar. Innan de får detta läkemedel, se till att du förstår alla risker och fördelar. Det är viktigt för dig att arbeta nära med din läkare under behandlingen.

Ta detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Ta inte mer av det, inte ta det oftare, och inte ta det för en längre tid än din läkare beställt. För att göra detta kan öka risken för biverkningar.

Detta läkemedel bör komma med en bipacksedel. Läs och följ dessa instruktioner noggrant. Fråga din läkare om du har några frågor.

Ta detta läkemedel med mat.

Svälj kapseln hel. Öppna inte, krossa eller tugga det.

Lagring

Den dos av detta läkemedel kommer att vara olika för olika patienter. Följ läkarens order eller anvisningarna på etiketten. Följande information innehåller endast genomsnittliga doser av detta läkemedel. Om din dos är annorlunda, inte ändra den, såvida inte läkaren säger till dig att göra det.

Mängden läkemedel att du tar beror på styrkan av läkemedlet. Även antalet doser du tar varje dag, den tillåtna tiden mellan doserna, och hur lång tid du tar läkemedlet beror på den medicinska problem som du använder läkemedlet.

Om du missar en dos av detta läkemedel, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen. Inte dubbla doser.

Om du kräks efter att ha tagit detta läkemedel, inte ta en extra dos. Ta din nästa dos vid den vanliga tiden.

Förvara läkemedlet i en sluten behållare vid rumstemperatur borta från värme, fukt och direkt ljus. Håll från att frysa.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara inte föråldrade medicin eller medicin inte längre behövs.

Fråga din läkare hur du ska ta hand om något läkemedel som du inte använder.