AIDS-relaterat lymfom behandling (pdqто): behandling [] -behandling alternativet översikt

Behandlingen av patienter med AIDS-relaterade lymfom presenterar utmaningen att integrera terapi lämplig för scenen och histologiska delmängd av malignt lymfom med de begränsningar som HIV-infektion, som hittills är en kronisk obotlig sjukdom. [1] Förutom antitumörterapi , väsentliga komponenterna i en optimal icke Hodgkins lymfom behandlingsstrategi innehålla följande: [2]

B-cell akut lymfatisk leukemi är en cancer som påverkar dina “B-lymfocyter” – vita blodkroppar som växer i den mjuka mitten av dina ben, som kallas märg; B-lymfocyter är tänkta att växa in i celler som hjälper dig att bekämpa infektioner. Men i denna sjukdom, de förvandlas till “leukemi” celler som lever längre än normala celler och reproducera snabbt. De bygger upp i benmärgen och flytta in i blodomloppet. Därifrån kan de sprida sig till andra organ i kroppen; Även om det i de flesta fall …

referenser

Denna information är producerad och tillhandahålls av Nationa; Cance; Institute (). Informationen i detta ämne kan ha ändrats sedan det skrevs. För den mest aktuella informationen, kontakta Nationa; Cance; Institutet via webbplatsen på Internet på http: /; cancer.gov eller ring 1-800-4-CANCER.

 Offentlig information från National Cancer Institute