aids och hiv: förebygga opportunistiska infektioner

HIV (humant immunbristvirus) angriper kroppens vita blodkroppar – särskilt en delmängd som kallas CD4 eller hjälpar-T-celler. Denna attack kan opportunistiska infektioner att dra fördel av ett försvagat immunsystem, och kan leda till sjukdomar, cancer eller neurologiska problem. Om du har hiv och utveckla en opportunistisk infektion, kan din HIV-infektion har utvecklats till AIDS (förvärvat immunbristsyndrom). Men med noggrann övervakning, egenvård och behandling, kan du förhindra många infektioner och stanna friskare om du utvecklar en infektion.

Ett stort antal olika bakterier kan orsaka HIV opportunistiska infektioner. Dessa inkluderar bakterier, virus, protozoer eller svampar. Redan innan du har HIV, har du många av dessa i kroppen. Men ett friskt immunsystem håller dem normalt under kontroll. Dessa är exempel på andra platser där du kan plocka upp bakterier som orsakar HIV opportunistiska infektioner

Nästan alla sjukdomar kan bli en HIV opportunistisk infektion när immunsystemet är svag. Vissa är vanligare än andra, dock. Och vissa är mer sannolikt att uppstå vid vissa nivåer av CD4 än andra. Här är några av de vanligaste HIV-opportunistiska infektioner

Det finns vissa skillnader mellan kvinnor och män när det gäller opportunistiska infektioner. Här är några av dem