ACE-hämmare

 
Angiotensin II är en extremt potent vasokonstriktor. Det ökar också frisättning av noradrenalin, förstärkande vasokonstriktion och ökar hjärtfrekvensen och kontraktionskraft. Det ökar re-absorption av natriumjoner genom njurarna och stimulerar; utsöndring av aldosteron från binjurebarken. Aldosteron ökar ytterligare natrium åter absorption och vätskeansamling av njurarna.

Angiotensin converting enzyme (ACE) -hämmare blockera angiotensinomvandlande enzym och inhiberar omvandlingen av angiotensin I till angiotensin II.

Minskning av nivåer av angiotensin II leder till minskad vasokonstriktion och följaktligen leder till sänkt blodtryck.

ACE-hämmare används för att behandla högt blodtryck.

Medicinska tillstånd som är förknippade med ACE-hämmare